seçme hakkı

listen to the pronunciation of seçme hakkı
Турецкий язык - Английский Язык
suffrage
right of choice
freedom
option
choice

You leave me no choice in the matter. - Bana bu konuda seçme hakkı bırakmıyorsun.

We're giving you a choice. - Sana bir seçme hakkı veriyoruz.

refusal
ilk seçme hakkı
refusal
kadınların seçme ve seçilme hakkı
female suffrage
uyrukluk seçme hakkı
(Hukuk) right of option
Турецкий язык - Турецкий язык
Bir sözleşme ile belirlenen ödeme biçimi yerine bir diğerini koyabilme yetkisi, muhayyerlik, hakkıhıyar
Herhangi bir seçimde oy kullanabilme hakkı
muhayyerlik
seçme hakkı
Избранное