scorn, ridicule, mockery; imitation; ridiculous imitative action

listen to the pronunciation of scorn, ridicule, mockery; imitation; ridiculous imitative action
Английский Язык - Турецкий язык

Определение scorn, ridicule, mockery; imitation; ridiculous imitative action в Английский Язык Турецкий язык словарь

mock
{i} taklit

O beni taklit etmeye devam etti. - He continued to mock me.

Taklit aptalların yiyeceğidir. - Mockery is the food of fools.

mock
{i} alay

Çabalarımla alay etti. - He mocked my efforts.

O moda kölelerinin yüzeyselliği ile alay ediyordu. - She was mocking the superficiality of fashion slaves.

mock
sahte şey
mock
{i} alay konusu
mock
{f} ile alay etmek
mock
eğlenmek
mock
sahte
mock
lağlağı
mock
istihza
mock
yapmacık
mock
{f} alay etmek

Kör bir insanla alay etmek acımasızcadır. - It is cruel to mock a blind man.

mock
Philadelphus cotonarius
mock
alay edilecek şey
mock
{s} kalp
mock
maskarallk
mock
(isim) alay, alay konusu, taklit, maskaralık
mock
mock sun güneşe yakın ve karşı tarafta görulen güneş aksı yalancı güneş
mock
{f} taklit etmek
mock
{i} alay, eğlenme
Английский Язык - Английский Язык
{i} mock
scorn, ridicule, mockery; imitation; ridiculous imitative action

    Расстановка переносов

    scorn, ridicule, mockery; imitation; ri·di·cu·lous i·mi·ta·tive ac·tion

    Произношение

    Слово дня

    heliolatry
Избранное