sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri

listen to the pronunciation of sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri
Турецкий язык - Турецкий язык
rakam
sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri

    Расстановка переносов

    sa·yı·la·rı gös·ter·mek i·çin kul·la·nı·lan i·şa·ret·ler·den her bi·ri

    Произношение

    Слово дня

    materfamilias
Избранное