sarhoş olmak

listen to the pronunciation of sarhoş olmak
Турецкий язык - Английский Язык
get drunk

One of the employees' habits is to gather in some bar or restaurant at the end of the workday to get drunk and forget their miserable life until the next day. - Çalışanların alışkanlıklarından biri sarhoş olmak ve ertesi güne kadar sefil hayatlarını unutmak için iş gününün sonunda bir barda ya da restoranda toplanmaktır.

Do you want to get drunk? - Sarhoş olmak istiyor musun?

be the worse for drink
soak
be drunk
have a jag on
get liquored up
be loaded
to get drunk

Let's drink enough to get drunk. - Sarhoş olmak için yeterince içelim.

Tom wants to get drunk. - Tom sarhoş olmak istiyor.

be intoxicated
drunk

Getting drunk won't make things better. - Sarhoş olmak işleri daha iyi yapmayacak.

Tom felt like getting drunk. - Tom'un canı sarhoş olmak istedi.

(Konuşma Dili) hang one on
get well oiled
get pissed
see pink elephants
to be stoned
fuddle
be up the pole
{k} be soused
see double
körkütük sarhoş olmak
Get hammered
sarhoş ol
{f} drunk

Tom says that he can drink a whole bottle of whiskey without getting drunk. - Tom sarhoş olmadan bütün bir şişe viskiyi içebileceğini söylüyor.

Tom felt like getting drunk. - Tom'un canı sarhoş olmak istedi.

kör kütük sarhoş olmak
to get paralytic
sarhoş olma
getting drunk
sarhoş olma
inebriety
sarhoş olma
{i} drunkenness
sarhoş olma
{i} intoxication
sarhoş olma
{i} inebriation
zilzurna sarhoş olmak
to feel no pain
Турецкий язык - Турецкий язык
Sarhoş bir duruma gelmek, esrimek
(Osmanlı Dönemi) TESAKÜR
esrimek
dumanlanmak
esirmek
olmak
sarhoş olmak
Избранное