sansoriyel sinirlerind uyuları olan uçlarının veya bir fıtığın yerine konması

listen to the pronunciation of sansoriyel sinirlerind uyuları olan uçlarının veya bir fıtığın yerine konması
Турецкий язык - Английский Язык
(Tıp) reparation
sansoriyel sinirlerind uyuları olan uçlarının veya bir fıtığın yerine konması

    Расстановка переносов

    san·so·ri·yel si·nir·le·rind u·yu·la·rı o·lan uç·la·rı·nın ve·ya bir fı·tı·ğın ye·ri·ne kon·ma·sı

    Слово дня

    heliolatry
Избранное