sancak

listen to the pronunciation of sancak
Турецкий язык - Турецкий язык
(Hukuk) Çoğunlukla askeri birliklere verilen işlemeli yazılı bayrak
Bayrak, liva. Çoğunlukla askerî birliklere verilen yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak
Bayrak veya teknenin sağ yarısı, sağ tarafı
Gemilerin sağ yanı
Osmanlı yönetim teşkilâtında illerle ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü, mutasarrıflık
Çoğunlukla askerî birliklere verilen yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak
Bayrak, liva
Osmanlı yönetim teşkilatında illerle ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü, mutasarrıflık
liva
mutasarrıflık
SANCAK BERATI
(Hukuk) Geminin hangi devlet bayrağı (sancağı) altında olduğunu belirtir belge
SANCAK BEYİ
(Osmanlı Dönemi) Eyalet teşkilâtıyla timar usulünün cari olduğu zamanlarda beş on kazalık yerin mutasarrıfı ile sipahisinin kumandanına verilen addır. Osmanlıların ilk zamanlarında beylere yahut hükümdar evlâtlarına has olarak verilen mıntıkalara "Sancak" denilir, bu sancaklara tasarruf edenlere de "Sancak Beyi" adı verilirdi
SANCAK GEMİSI
(Hukuk) Deniz komutanlarının gemisi
sancak beyi
Sancağın asker ve askerin dışındaki yönetiminden sorumlu olan görevli
Sancaklar
sanacık
al sancak
Türk bayrağı
alabanda sancak
Dümeni sağ yana doğru sonuna kadar çevirme komutu
sancak
Избранное