saklanmak

listen to the pronunciation of saklanmak
Турецкий язык - Английский Язык
hide

Quick, turn off the lamp, I want to hide in the darkness. - Çabuk, lambayı söndür, karanlıkta saklanmak istiyorum.

Tom couldn't find a good place to hide. - Tom saklanmak için iyi bir yer bulamadı.

to be kept
be kept secret from
be kept in a place
lurk
hide away
be kept
kept secret
kept in a place
be saved for
to be kept secret
saved for
(Askeri) take shelter
shelter
to be kept in a place
(Konuşma Dili) go into hiding
kept secret from
be kept secret
kept
cover oneself
bury oneself
lie up
to be hidden; to be kept secret from
shelter oneself
burrow
take cover
to be kept in (a place)
to be saved for
to hide oneself, hide, conceal oneself
lie low
to hide, to hide oneself; to be kept secret (from); to be kept (in a place); to be saved for
hide oneself
hide out

Tom needed somewhere safe to hide out. - Tom'un saklanmak için güvenli bir yere ihtiyacı vardı.

abscond
hole up
lam

Quick, turn off the lamp, I want to hide in the darkness. - Çabuk, lambayı söndür, karanlıkta saklanmak istiyorum.

sakla
(Bilgisayar) keep

She can never keep a secret. - O, asla sır saklayamaz.

He is capable of keeping a secret when he wants to. - O, istediği zaman bir sırrı saklayabilir.

sakla
hid

Please hide the blueberry jam where Takako can't see it. - Lütfen yabanmersini kavanozunu Takako'nun göremeyeceği bir yere sakla.

He hid his toys under the bed. - O,oyucaklarını yatağın altına sakladı.

sakla
lay away
ilerisi için saklanmak
be laid up
sakla
cache
sakla
{f} stowing
sakla
kept back
sakla
salt away
sakla
stow
sakla
{f} hiding

Tom was hiding in the mountains. - Tom dağlarda saklanıyordu.

Tom is hiding under the table. - Tom masanın altında saklanıyor.

sakla
withheld from
sakla
keep back
sakla
tuck away
sakla
store up
sakla
withhold from
sakla
hide

Please hide the blueberry jam where Takako can't see it. - Lütfen yabanmersini kavanozunu Takako'nun göremeyeceği bir yere sakla.

I've got nothing to hide. - Saklayacak bir şeyim yok.

arkasına saklanmak
hide behind
gemide saklanmak
stow away
gemide saklanmak
stow
sakla
store#up
sakla
tuckaway
sakla
stash

Tom ate all the food I had stashed. - Tom sakladığım bütün yemeği yedi.

Sami stashed the marijuana in a motel room. - Sami marihuanayı bir motel odasında sakladı.

sakla
dissemble
sakla
keptback
sakla
tuck#away
sakla
storeup
sakla
keepback
saklanma
safekeeping
saklanma
suffusion
saklanma
concealment
saklanma
preservation
saklanma
{i} hiding

Tom abandoned his family and went into hiding. - Tom ailesini terk etti ve saklanmaya gitti.

I need to find a new hiding place. - Yeni bir saklanma yeri bulmam gerekiyor.

Турецкий язык - Турецкий язык
Saklama işi yapılmak: "Şarap mahzende saklanır, aşkın kalbimde yıllanıyor."- Şarkı
Kendini saklamak, gizlenmek
Saklama işi yapılmak
Kendini saklamak, gizlenmek: "O âdeta kaçıp saklanacak bir yer arıyormuş gibi sıkıntıdaydı."- Y. K. Karaosmanoğlu
saklanma
Saklanmak işi
saklanmak
Избранное