sadeleşmek

listen to the pronunciation of sadeleşmek
Турецкий язык - Английский Язык
(for a language) to become simpler or purer
to become simple, plain, or unaffected
to become plain, to become simple; to be simplified
become simple
simplified
purify
sade
simple

He lived a simple life. - Sade bir hayat yaşadı.

He gives plain, simple explanations. - Sade, basit açıklamalar yapar.

sade
plain

I'm just a plain office worker. - Ben sadece düz bir ofis çalışanıyım.

Tom ate plain and simple food. - Tom, sade ve basit bir yemek yedi.

sade
only

Only a few people understood me. - Sadece birkaç kişi beni anladı.

The past can only be known, not changed. The future can only be changed, not known. - Geçmiş sadece bilinir, değişmez. Gelecek ise sadece değişir, bilinmez.

sade
pure

All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental. - Bu eserde görünen tüm karakterler tamamen hayal ürünüdürler. Yaşayan ya da ölü gerçek kişilere olan herhangi bir benzerlik sadece rastlantıdır.

This happened purely by accident. - Bu sadece kazara oldu.

sade
{s} stark
sade
sober
sade
bald
sade
just

I'm just going to rest during the summer vacation. - Yaz tatili sırasında sadece dinleneceğim.

Tickets are valid for just two days, including the day they are purchased on. - Biletler, alındığı gün de dahil olmak üzere sadece iki gün geçerlidir.

sade
(Argo) bog standard
sade
severly
sade
literal
sade
naive

I'm not naive, I'm just an optimist. - Ben saf değilim, sadece iyimserim.

sade
absolute

It was just absolutely unbelievable. - O sadece kesinlikle inanılmazdı.

It is exactly the same thing, just absolutely different. - Bu tam olarak aynı şey, sadece tamamen farklı.

sade
cool

We just don't think it's cool. - Biz sadece serin olduğunu düşünmüyoruz.

Norwegian reggae is very cool. Simply excellent. - Norveç Reggae'si çok harika. Sadece mükemmel.

sade
without sugar
sade
clear-cut
sade
restrained
sade
severer
sade
austerity
sade
modest

Tom is just being modest. - Tom sadece mütevazi oluyor.

Maybe Tom is just being modest. - Belki de Tom sadece mütevazi davranıyor.

sade
(Konuşma Dili) in black and white
sade
unornamented
sade
naked
sade
neat

If you make a mistake, just cross it out neatly. - Eğer bir hata yaparsanız, sadece düzgün bir şekilde çiziniz.

sade
severest
sade
low-key
sade
single-minded
sade
singleminded
sadeleşme
(Matematik) cancellation
sade
{s} bare

I caught a big fish yesterday with my bare hands. - Dün sadece ellerimle büyük bir balık yakaladım.

Tom only does the bare minimum. - Tom sadece en azını yapar.

sade
severe

I just got over a severe illness. - Ben sadece ağır bir hastalık atlattım.

sade
quiet

If you want me to be quiet, just ask. - Sessiz olmamı istiyorsan, sadece iste.

My wife and I would just like to go home quietly. - Karım ve ben sadece sessizce eve gitmek istiyoruz.

sade
black

Tom only wears black clothes. - Tom sadece siyah elbiseler giyer.

He drinks his coffee black every time. - O, her zaman kahvesini sade içer.

sade
artless
sade
conservative

No, you are absolutely wrong. Tom is not radical but conservative. He just hates liberalism. - Hayır, kesinlikle hatalısın. Tom radikal değil muhafazakardır. Sadece liberalizmden nefret ediyor.

sade
lowly
sade
unvarnished
sade
{s} rustic
sade
{s} unadorned
sade
{s} unmixed
sade
frugally
sade
arcadia
sade
{s} frugal
sade
{s} homespun
sade
merely

She was merely stating a fact. - O sadece bir gerçeği ifade ediyordu.

Don't look down on him merely because he is poor. - Sadece fakir olduğu için ona tepeden bakma.

sade
{s} unsophisticated
sade
simplificative
sade
undecked
sade
{s} mere

The mere sight of a dog made her afraid. - Bir köpeğin sadece bakışı onu korkuttu.

It was a mere chance that I found it. - Onu bulmam sadece bir şanstı.

sade
austere
sade
{s} homely
sade
(coffee) that's drunk black and unsweetened
sade
russet
sade
plain; simple; pure; austere, modest; unmixed, neat; unadorned, unornamented; (kahve) black, without sugar
sade
only, solely, merely, just
sade
simple, plain, unadorned; unaffected, unpretentious
sade
attic
sade
{s} chaste
sadeleşme
becoming simple, plain, or unaffected, acquiring simplicity, plainness, or unaffectedness
sadeleşme
(a language's) becoming simpler or purer
Английский Язык - Английский Язык

Определение sadeleşmek в Английский Язык Английский Язык словарь

Sade
{i} family name (Hebrew); Helen Folasade Adu (born 1959), famous English singer born in Nigeria
Sade
French writer of novels, plays, and short stories characterized by a preoccupation with sexual violence
sade
French soldier and writer whose descriptions of sexual perversion gave rise to the term `sadism' (1740-1814)
sade
alternative spelling of sadhe
Турецкий язык - Турецкий язык
Yalın bir durum almak, yalınlaşmak
SADE
(Osmanlı Dönemi) Sadakat, sıdk gibi mânâlara da gelir
SADE
(Osmanlı Dönemi) (Sayd. dan) Mâzi fiilidir. "Avlandı" mânâsındadır. ( dan) "Bağır, ilân et" mânâsına emirdir. Meydan okumak, âciz bırakmak mealinde ve i'caz yoluna işaret eder "sâd" diye okunur
Sade
minimal
Sade
şekersiz
sade
Süsü, gösterişi olmayan; yalın, gösterişsiz
sade
Yalın, süssüz, anlaşılır olan (üslup): "Lirik şiir en halis şairlerin elinde gayet sadedir."- Y. K. Beyatlı
sade
Yalın, süssüz, anlaşılır olan
sade
Yalnızca, yalnız, ancak, sadece
sade
Süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz: "İki ufak çocuk konuşarak gidiyor; hâlleri o kadar sade, o kadar sevimli ki, imrenmemek mümkün değil."- M. Ş. Esendal. Şekersiz (kahve). (sa: 'de) Yalnızca, yalnız, ancak, sadece: "Hem düşünmeli ki insan kısmı sade para ile doymaz."- R. N. Güntekin
sadeleşme
Sadeleşmek işi, yalınlaşma
sadeleşmek
Избранное