sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)

listen to the pronunciation of sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)
Турецкий язык - Турецкий язык
kişiye özel
sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)

    Расстановка переносов

    sa·de·ce o ki·şi·ye a·it, o ki·şi ta·ra·fın·dan kul·la·nı·la·bi·len (şey)

    Слово дня

    maquillage
Избранное