sad because of a recent disappointment

listen to the pronunciation of sad because of a recent disappointment
Английский Язык - Турецкий язык

Определение sad because of a recent disappointment в Английский Язык Турецкий язык словарь

crestfallen
kırgın
crestfallen
üzgün
crestfallen
yılgın
crestfallen
mutsuz
crestfallen
{s} başı önüne eğilmiş
crestfallen
{s} yılgın, süngüsü düşük
crestfallen
{s} düş kırıklığına uğramış
Английский Язык - Английский Язык
crestfallen
sad because of a recent disappointment

  Расстановка переносов

  sad be·cause of a Re·cent dis·ap·point·ment

  Турецкое произношение

  säd bîkôz ıv ı risınt dîsıpoyntmınt

  Произношение

  /ˈsad bəˈkôz əv ə ˈrēsənt ˌdəsəˈpointmənt/ /ˈsæd bɪˈkɔːz əv ə ˈriːsənt ˌdɪsəˈpɔɪntmənt/

  Слово дня

  argus
Избранное