sızlanan, sızıltısı olan, yakınan, şikâyet eden kimse

listen to the pronunciation of sızlanan, sızıltısı olan, yakınan, şikâyet eden kimse
Турецкий язык - Турецкий язык
şikayetçi
sızlanan, sızıltısı olan, yakınan, şikâyet eden kimse

    Расстановка переносов

    sız·la·nan, sı·zıl·tı·sı o·lan, ya·kı·nan, şikâ·yet e·den kim·se

    Произношение

    Слово дня

    jaunty
Избранное