sıradışı, alışılmışın dışında, farklı

listen to the pronunciation of sıradışı, alışılmışın dışında, farklı
Турецкий язык - Английский Язык
off beat
sıradışı, alışılmışın dışında, farklı

    Расстановка переносов

    sı·ra·dı·şı, a·lı·şıl·mı·şın dı·şın·da, fark·lı

    Произношение

    Слово дня

    pariah
Избранное