sıra, dizi, düzen. dizilmiş olan şey, sıralanmış

listen to the pronunciation of sıra, dizi, düzen. dizilmiş olan şey, sıralanmış
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) NİZAM
sıra, dizi, düzen. dizilmiş olan şey, sıralanmış

    Расстановка переносов

    sı·ra, di·zi, dü·zen. di·zil·miş o·lan şey, sı·ra·lan·mış

    Слово дня

    jericho
Избранное