sınamak

listen to the pronunciation of sınamak
Турецкий язык - Английский Язык
test
examine
try
put to the proof
(for a teacher) to test (a student)
prove
put
to try; to test; to examine
to test, put (someone, something) to a test, try (someone, something) out
check over
put sb through his paces
sınama
trial
sına
(Bilgisayar) test

Your test papers must be handed in by Monday. - Sınav kağıtların Pazartesiye kadar teslim edilmelidir.

If she studied hard, she could pass the test. - Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir.

sınama
go
sınama
tryout
sınama
(Bilgisayar) verify
sınama
competition
sınama
testing
sınama
test
doğruluğunu sınamak
riddle
sınama
proof
Турецкий язык - Турецкий язык
Bilgisini, yeteneğini, yeterliliğini veya niteliğini yoklamak, imtihan etmek
Değerini anlamak, gerekli niteliği taşıyıp taşımadığını bulmak için birini, bir nesneyi veya bir düşünceyi yoklamak, denemek, tecrübe etmek
sınama
Sınamak işi, deneme, tecrübe
sınamak
Избранное