sınırı olmayan, bir sınırla ayrılmamış olan, hudutsuz

listen to the pronunciation of sınırı olmayan, bir sınırla ayrılmamış olan, hudutsuz
Турецкий язык - Турецкий язык
sınırsız
sınırı olmayan, bir sınırla ayrılmamış olan, hudutsuz

    Расстановка переносов

    sı·nı·rı ol·ma·yan, bir sı·nır·la ay·rıl·ma·mış o·lan, hu·dut·suz

    Слово дня

    jericho
Избранное