sıhhatte

listen to the pronunciation of sıhhatte
Турецкий язык - Английский Язык
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение sıhhatte в Турецкий язык Турецкий язык словарь

SIHHAT
(Osmanlı Dönemi) Edb: Sözün yanlış ve eksik olmamasıdır. (Sözün sağlamlığı diye tercüme edilebilen sıhhat-ı ifade: Bir ibarede zâf-ı te'lif, ta'kid, garabet, tetabu-u izafet, tekrar, tenafür, şivesizlik v.s. gibi kusurlar bulunmamakla tahakkuk eder...)
SIHHAT
(Osmanlı Dönemi) Sağlamlık. Doğruluk. Sağlık
sıhhat
Sağlık, esenlik
sıhhat
Doğruluk
sıhhatte
Избранное