sıfırdan dokuza kadar tamsayıların her biri, rakam

listen to the pronunciation of sıfırdan dokuza kadar tamsayıların her biri, rakam
Турецкий язык - Английский Язык
{i} digit
sıfırdan dokuza kadar tamsayıların her biri, rakam

    Расстановка переносов

    sı·fır·dan do·ku·za ka·dar tam·sa·yı·la·rın her bi·ri, ra·kam

    Произношение

    Слово дня

    sic
Избранное