sığırlar

listen to the pronunciation of sığırlar
Турецкий язык - Английский Язык
horned cattle
cattle

Cattle feed on grass. - Sığırlar otla beslenirler.

They stole horses and cattle. - Onlar atları ve sığırları çaldı.

sığır
cattle

A cowboy is driving cattle to the pasture. - Bir kovboy sığırları otlağa götürüyor.

Because of the famine, the cattle starved to death. - Kıtlıktan dolayı sığır açlıktan öldü.

sığır
neat
sığır
beef cattle

He began to raise beef cattle. - O, besi sığırı yetiştirmeye başladı.

sığır
buffalo
sığır
(Hayvan Bilim, Zooloji) bos taurus

şu sığıra bak.

kesimlik sığırlar
store cattle
sığır
beeves
sığır
kyloe
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение sığırlar в Турецкий язык Турецкий язык словарь

sığır
Geviş getirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil hayvanların genel adı
sığır
Anlayışsız, kaba saba kimse
Sığır
(Osmanlı Dönemi) BALAM
Sığır
(Osmanlı Dönemi) BEYKUR
sığır
Geviş getirenlerden, boynuzlu büyük baş evcil hayvanların genel adı
sığırlar
Избранное