sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık

listen to the pronunciation of sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık
Турецкий язык - Турецкий язык
süreklilik
sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık

    Расстановка переносов

    sü·rek·li ol·ma, ke·sin·ti·siz o·la·rak sü·rüp git·me du·ru·mu, de·vam·lı·lık

    Произношение

    Слово дня

    blimp
Избранное