sözlü olarak

listen to the pronunciation of sözlü olarak
Турецкий язык - Английский Язык
verbally

They verbally abused Tom. - Onlar sözlü olarak Tom'u taciz ettiler.

They verbally abused her. - Onlar onu sözlü olarak taciz ettiler.

orally
viva voce
viva
colloquially
oral
Турецкий язык - Турецкий язык
Şifahen
sözlü olarak
Избранное