run into confusion

listen to the pronunciation of run into confusion
Английский Язык - Турецкий язык
karışıklık içine koşmak
run into confusion

  Расстановка переносов

  run in·to con·fu·sion

  Турецкое произношение

  rʌn întı kınfyujın

  Произношение

  /ˈrən əntə kənˈfyo͞oᴢʜən/ /ˈrʌn ɪntə kənˈfjuːʒən/

  Слово дня

  bimester
Избранное