rule, command; supervision; control panel; restraint

listen to the pronunciation of rule, command; supervision; control panel; restraint
Английский Язык - Турецкий язык

Определение rule, command; supervision; control panel; restraint в Английский Язык Турецкий язык словарь

control
{f} kontrol etmek

Onu kontrol etmek için bir şirket kurdular. - They formed a company to control it.

Duygularımızı kontrol etmek bazen zordur. - It's sometimes difficult to control our feelings.

control
{f} denetlemek
control
kontrol

Su yasası bir kaynak olarak suya sahip olma, kontrolü ve kullanımı ile ilgili hukuk alanıdır. - Water law is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a resource.

Hiç kimse bizi kontrol edemez. - Nobody can control us.

control
yönetim

İnka İmparatorluğu yönetimi her şeyi kontrol etti. - The government of the Inca Empire controlled everything.

control
düzenlemek
control
(ç.) (uçak/vb.) kumanda donanımı
control
hakim olmak
control
{f} kontrol et

Kendinizi kontrol etmelisiniz. - You must control yourself.

Öfkeyi kontrol etmek zordur. - Anger is hard to control.

control
{f} denetle
control
{i} hakimiyet
control
(Askeri) (NATO) KONTROL YETKİSİ: Bir komutanın kendi komutası altında bulunanlardan başka birlik ve teşkillerin faaliyetleri üzerinde haiz olabileceği tam komuta yetkisinden daha az kısmi yetki. Bu yetki tamamen veya kısmen devredilebilir veya tahsis edilebilir
control
{i} denetim

Her şeyim denetim altında. - I have everything under control.

Tom beni denetimde bıraktı. - Tom left me in control.

control
{i} yönetim, idare, egemenlik, hâkimiyet
control
(Tıp) Gözlem altında tutmak, kontrol etmek
control
kumanda cihazları
control
control group deney yapılan
control
{f} idare etmek

Kaderi idare etmek isteyen asla barış bulamaz. - He who seeks to control fate shall never find peace.

Английский Язык - Английский Язык
{i} control
rule, command; supervision; control panel; restraint

    Расстановка переносов

    rule, command; supervision; con·trol panel; re·straint

    Произношение

    Слово дня

    bricolage
Избранное