ruhsatlandırılmış

listen to the pronunciation of ruhsatlandırılmış
Турецкий язык - Английский Язык
accredited
ruhsat
{i} license

Do you have a hunting license? - Avcılık ruhsatınız var mı?

I was fined for fishing without a license. - Ruhsatsız balık avlamaktan ceza yedim.

ruhsat
{i} permit

I have a permit for this gun. - Bu silah için bir ruhsatım var.

ruhsat
warrant
ruhsat
concession
ruhsat
{i} permission
ruhsat
(Otomotiv) registration

Please show me your license and registration. - Lütfen bana ehliyetinizi ve ruhsatınızı gösterin.

Tom opened the glove compartment and took out his registration. - Tom torpido gözünü açtı ve ruhsatını çıkardı.

ruhsat
(Kanun) liberty
ruhsat
letter
ruhsat
(Kanun) letter patent
ruhsat
letters patent
ruhsat
(Hukuk) licence

I've got a provisional licence. - Ben geçici bir ruhsat aldım.

ruhsat
official permission
ruhsat
royalty
ruhsat
government license
ruhsat
licence [Brit.]
ruhsat
{i} authorization
ruhsat
certificate
ruhsat
concessionairy
ruhsat
{i} leave
ruhsat
{i} certification
ruhsat
logbook
ruhsat
{i} pass
ruhsat
{i} imprimatur
ruhsat
(written) permit or license
ruhsat
permission, authorization (given, in most cases, by a government authority)
ruhsat
permission, licence, license
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение ruhsatlandırılmış в Турецкий язык Турецкий язык словарь

RUHSAT
(Osmanlı Dönemi) Kolaylık
RUHSAT
(Osmanlı Dönemi) Genişlik
RUHSAT
(Osmanlı Dönemi) Fık: Kulların özürlerine mebni, kendilerine bir suhulet ve müsaade olmak üzere, ikinci derecede meşru' kılınan şeydir. Sefer halinde Ramazan-ı Şerif orucunun tutulmaması gibi. Vuku' bulan ikraha mebni, birisinin malını itlaf etmek de bu kabildendir ki, bu halde bu itlaf hakkında bir ruhsat-ı şer'iyye bulunmuş olur. Bir hâdisede, azîmet ile ruhsat içtima' edince, azîmet tarikını iltizam etmek, bir takva nişanesi sayılır. (Bak: Azîmet)
RUHSAT
(Osmanlı Dönemi) (C.: Ruhas-Ruhsat) İzin, müsaade
RUHSÂT
(Osmanlı Dönemi) (Ruhsat. C.) Ruhsatlar, müsaadeler, izinler
ruhsat
İzin, müsaade
ruhsat
İzin belgesi, ruhsatname
ruhsat
İzin, müsaade. İzin belgesi, ruhsatname: "Belediye doktoru tarafından tasdik edilerek gömülmesine ruhsat verilir."- H. R. Gürpınar
ruhsatlandırılmış
Избранное