roman, öykü gibi anlatı türlerinin giriş bölümüne verilen ad

listen to the pronunciation of roman, öykü gibi anlatı türlerinin giriş bölümüne verilen ad
Турецкий язык - Турецкий язык
rahmet
roman, öykü gibi anlatı türlerinin giriş bölümüne verilen ad

    Расстановка переносов

    ro·man, öy·kü gi·bi an·la·tı tür·le·ri·nin gi·riş bö·lü·mü·ne ve·ri·len ad

    Произношение

    Слово дня

    relucent
Избранное