rightly so called; strictly considered; as, greece proper; the garden proper

listen to the pronunciation of rightly so called; strictly considered; as, greece proper; the garden proper
Английский Язык - Турецкий язык

Определение rightly so called; strictly considered; as, greece proper; the garden proper в Английский Язык Турецкий язык словарь

proper
uygun

IPad Flash içeriği ile web sayfalarını uygun şekilde görüntüleyebilseydi, benim için mükemmel bir çözüm olurdu. - The iPad would be a perfect solution for me if it could properly display web pages with Flash content.

Tom iş için uygun çocuktur. - Tom is the proper boy for the job.

proper
mis gibi
proper
rabıtalı
proper
kişisel
proper
yakışık alır
proper
hakiki
proper
(Ticaret) asıl
proper
doğru dürüst

Aptal numarası yapma. Soruma doğru dürüst cevap ver. - Don't play dumb. Answer my question properly!

Eğer anlıyorsan, öyleyse onu doğru dürüst yap. - If you understand, then do it properly.

proper
doğru

Tom ismimi doğru dürüst nasıl telaffuz edeceğini bilmiyor. - Tom doesn't know how to pronounce my name properly.

Oğlum henüz doğru olarak toplama yapamıyor. - My boy can't do addition properly yet.

proper
yakışır
proper
(sıfat) tam, doğru dürüst, uygun, terbiyeli, yerinde, özel, doğru, münasip, gerçek, adamakıllı, iyice
proper
asıl güzel
proper
hürmete lâyık
proper
proper name özel isim
proper
{s} iyice

Bazen iyice anlamak için hata yapmalısın. - Sometimes you should sometimes make a mistake to be properly understood.

proper
{s} görgü kurallarına çok bağlı
proper
(İnşaat) doğru, tam
proper
{s} doğru, kurallara uygun
Английский Язык - Английский Язык
proper
rightly so called; strictly considered; as, greece proper; the garden proper

    Расстановка переносов

    right·ly so called; strict·ly considered; as, Greece proper; the gar·den prop·er

    Произношение

    Слово дня

    decant
Избранное