rifle

listen to the pronunciation of rifle
Английский Язык - Турецкий язык
tüfek

Omuzunda bir tüfek taşıyordu. - He carried a rifle on his shoulder.

O onu bir tüfekle vurdu. - She shot him with a rifle.

yağma etmek
soymak
{f} soy
soy(mak)
{i} yivli tüfek
yivli silâh
rifle corps piyade alayı
namlusu yivli tüfek
soy/yiv aç
top veya tüfek namlus
rifle range poligon
rifle pit piyade siperi
{f} içindeki şeyleri altüst ederek -i talan etmek
{f} through (bir şeyi ararken) -i altüst/karmakarışık etmek
{f} soyup soğana çevirmek
tüfekli er
rifleman/şişhane neferi
şişhaneli askerler
tüfekli erler
{f} yiv açmak
{f} ceplerini boşaltmak
(Askeri) YİVLİ SİLAH: Atış sıhhatini artırmak ve menzili uzatmak için namlusu içinde, mermiye devir hareketi veren yivler ve setler açılmış hertürlü ateşli silah
rifle range
(Askeri) tüfek atış yeri
rifle type sample splitter
(İnşaat) bölgeç
rifle corps
piyade alayı
rifle cartridge
tüfeği kartuşu
rifle grooves
tüfek yivleri
rifle range
menzil
rifle through
(deyim) Çabucak aramak, bakıvermek

he rifled through the papers on the desk,but couldn't find the photographs.

rifle bracket
(Askeri) TÜFEK TUTMA BİLEZİĞİ: Genellikle, bir araçta bulunan ve piyade tüfeğini, yerinden kolayca alınabilecek durumda tutan bilezik
rifle bracket
(Askeri) tüfek tutma bileziği
rifle butt
dipçik
rifle clasp
(Askeri) TÜFEK ATIŞ MÜSABAKA ŞERİDİ: Milli veya bölgesel atış yarışmasına katılındığını belirtmek için verilen madeni çubuk alamet. Ayrıca bakınız: "excellence in competition badge"
rifle company
(Askeri) PİYADE BÖLÜĞÜ
rifle corps
tüfekli birlik
rifle corps
avcı erleri
rifle exercise
(Askeri) TÜFEKLİ İDMAN HAREKETLERİ: Bu hareketlerde, tüfeğin ağırlığı kasların daha fazla kuvvet sarfetmesini gerektirir
rifle exercise
(Askeri) tüfekli idman hareketleri
rifle face
(Askeri) SAĞA DÖN: Bu hareketin yapılması için verilen komut
rifle grenade
(Askeri) TÜFEK BOMBASI: Tüfek veya karabinanın namlu ağzına takılan ve bomba hunisi denilen bir cihaz vasıtasıyla fırlatılan bomba. Burada, bomba ateşlenen çekirdeksiz bir fişekle fırlatılır. Başlıca, üç çeşit tüfek bombası vardır; parça tesirli (fragmentation), tanksavar (antitank) ve sis (smoke)
rifle pit
avcı çukuru
rifle pit
piyade siperi
rifle practise
tüfek atış eğitimi
rifle practise
atış eğitimi
rifle range
atış alanı
rifle range
poligon
rifle range
(Askeri) TÜFEK ATIŞ YERİ: Tüfekle atış yapılan yer
rifle salute
(Askeri) tüfekle selam vaziyeti
rifle salute
(Askeri) TÜFEKLE SELAM VAZİYETİ: Silahlı eğitim talimnamesinde açıklanan bir selamlama. Burada, tüfek sağ omuzda veya duruş vaziyetinde tutulur ve sol el, vücudun önünden keskin bir hareketle kolun ön kısmı yatay, avuç aşağıya çevrilmiş, parmaklar birbirine bitişik ve uzatılmış olarak tüfeğe getirilir
rifle scabbard
(Askeri) tüfek kılıfı
rifle scabbard
(Askeri) TÜFEK KILIFI: Bir tüfeği muhafazaya mahsus kılıf. Bu kılıf, çoğunlukla, eğerin veya aracın yan tarafında taşınır. Ayrıca bakınız: "rifle bracket". RIFLE, SELF PROPELLED, FULL-TRACKED, MULTIPLE,106 MM: 106 MM'LİK, KUNDAĞI MOTORLU, TAM TIRTILLI, ÇOK NAMLULU SİLAH: Bak. "Ontos"
rifle shot
tüfek sesi
rifle shot
atış menzili
rifle shot
menzil
rifle sling ring
(İnşaat) gerdane
rifle squad
(Askeri) piyade mangası
rifle squad
(Askeri) PİYADE MANGASI: Bir manga komutanı, bir manga komutan vekili, bir otomatik tüfek timi ve beş piyade erinden oluşan en küçük birlik
infantry rifle
(Askeri) piyade tüfeği
rifling
(Askeri) yiv ve setler
semi automatic rifle
(Askeri) yarı otomatik tüfek
automatic rifle
otomatik tüfek
automatic rifle
otomatik silah
machine rifle
makinalı tüfek
rifling
(Askeri) YİV VE SETLER: Atış sıhhatini artırmak ve menzili uzatmak için, bir silah namlusu içine, mermiye devir hareketi vermek üzere açılmış helezonlu yivler. Ayrıca bakınız: "land" ve "grove"
National Rifle Association
Ulusal Ateşli Silahlar Birliği
an rifle
bir tüfek
assault rifle
saldırı tüfeği
combat rifle
Muharebe silahı, muharebe tüfeği
light automatic rifle
ışık otomatik tüfek
national rifle association
ulusal tüfek dernek
pomp-action rifle
Pompalı tüfek
a rifle
tüfek kayışı sling of
a rifle
tüfek kundağı stock of
a rifle
tüfek korkuluğu trigger guard of
a rifle
kurşun erimi range of
adjustable rifle container
(Askeri) AYARLANABİLİR TÜFEK MAHFAZASI: Paraşütle atlama sırasında, bir askerin tüfeğini veya otomatik yada makineli tüfeği taşımaya mahsus mahfaza
air rifle
hava tüfeği
antitank rifle grenade
(Askeri) TANKSAVAR TÜFEK BOMBASI: Bak. "antitank grenade"
automatic rifle
(Askeri) OTOMATİK TÜFEK: Şarjörle kullanılan, ihtiyaca göre tek veya sürekli ateş yapan, boş kovanları dışarı atan, yerine dolu fişek sürerek tekrar atışa hazırlayan, hava ile soğutulan, gaz tesiriyle işleyen ve omuza dayatılarak ateş eden silah
browning automatic rifle
(Askeri) browning otomatik tüfeği
browning automatic rifle
(Askeri) BROWNING OTOMATİK TÜFEĞİ: Bak. "automatic rifle"
fragmentation rifle grenade
(Askeri) PARÇA TESİRLİ TÜFEK BOMBASI: Bak. "fragmentation grenade"
recoilless rifle
(Askeri) TEPKİSİZ SİLAH: Mermi atan ve bu atıştan ileri gelen geri istikametteki hareketi önemli derecede azaltılmış bulunan silah
recoilless rifle
(Askeri) (HEAVY) TEPKİSİZ TOP: Tankları tahrip kabiliyetine sahip yerdeki bir kundaktan veya bir araç üzerinden ateş edebilen silah
repeating rifle
aralıksız ateş eden tüfek
rifled
soy/yiv aç
rifled
yivli
rifles
{i} tüfekli birlik
rifles
{i} avcı erleri
rifles
tüfekli birlik/tüfek
rifles
soy/yiv aç
rifling
{i} yiv açma
rifling
yiv helezonu
rifling
{i} helezon
rifling
soy/yiv aç
rifling
yiv
semiautomatic rifle
(Askeri) YARI OTOMATİK TÜFEK
smoke rifle grenade
(Askeri) SİS TÜFEK BOMBASI: Bak. "smoke projectile"
smoke rifle grenade
(Askeri) sis tüfek bombası
springfield rifle
(Askeri) SPRINGFIELD AMERİKAN PİYADE TÜFEĞİ: 1905 modeli 7.62 mm. lik Amerikan Piyade Tüfeği
Английский Язык - Английский Язык
A long firearm firing a single projectile, usually with a rifled barrel to improve accuracy
To strike something with great power
To add a spiral to the interior of a gun bore to make a fired bullet spin in flight to improve range and accuracy
To scan many items (especially papers) in a set, quickly. (See also riffle)

She made a mess when she rifled through the stack of papers, looking for the title document.

to search with intent to steal; to ransack, pillage or plunder
{v} to pillage, plunder, spoil, rob, pick
{n} a gun, the inside of whose barrel has spiral channels
To whet with a rifle
A rifle is a gun with a long barrel. They shot him at point blank range with an automatic rifle
A strip of wood covered with emery or a similar material, used for sharpening scythes
If you rifle through things or rifle them, you make a quick search among them in order to find something or steal something. I discovered my husband rifling through the filing cabinet There were lockers by each seat and I quickly rifled the contents. rifle through to search a place or container quickly because you are looking for something, especially something to steal. Firearm whose barrel is rifled (i.e., has spiral grooves cut inside it to give a spin to the projectile). Though usually applied to a weapon fired from the shoulder, the name can also refer to a rifled cannon. Rifled firearms date to at least the 15th century, when it was discovered that imparting a spin to the bullet improved its range and accuracy. The earliest muzzle-loading rifles were more difficult to load than smoothbore muskets, but the invention of metallic cartridges made possible the development of breech-loading mechanisms. Bolt-action rifles, which use a manually operated cylinder to drive the cartridge into the rifle's chamber, are the most common type for hunting. See also assault rifle. assault rifle M16 rifle National Rifle Association Springfield rifle
To commit robbery
a shoulder weapon whose barrel is grooved, includes an attach- ment for a bayonet
A body of soldiers armed with rifles
As a military firearm it has superseded the musket
A weapon designed or redesigned, made or remade, and intended to be fired from the shoulder, and designed or redesigned and made or remade to use the energy of the explosive in a fixed metallic cartridge to fire only a single projectile through a rifled bore for each single pull of the trigger
In artillery, a cannon that has grooves cut spirally into the bore in order to put a spin on a projectile, increasing accuracy over longer distances See also: Land, Sabot
Toy wooden gun Small children generally ask, "Is it real?/Does it shoot?" Answered back as, "Yes, the bullets are this long(while holding thumb and index finger as far apart as possible) " Sometimes non-guard members try to spin it
a shoulder firearm with a long barrel and a rifled bore; "he lifted the rifle to his shoulder and fired"
{i} firearm with spiral grooves carved inside the gun barrel (causes the bullet to spin and improves accuracy)
See Rifle, n
go through in search of something; search through someone's belongings in an unauthorized way; "Who rifled through my desk drawers?
A gun, the inside of whose barrel is grooved with spiral channels, thus giving the ball a rotary motion and insuring greater accuracy of fire
steal goods; take as spoils; "During the earthquake people looted the stores that were deserted by their owners"
To seize and bear away by force; to snatch away; to carry off
The skill gives familiarity with use and care of the whole range of rifles and sporting weapons Without this skill users will have to rely on the Autofire capability of weapons It does not include heavy, crew-served weapons or sidearms It is a Combat skill
{f} steal, seize; search frantically, rummage, ransack; empty, take away
go through in search of something; search through someone's belongings in an unauthorized way; "Who rifled through my desk drawers?"
To scan many items (especially papers) in a set, quickly
To grove; to channel; especially, to groove internally with spiral channels; as, to rifle a gun barrel or a cannon
to steal and carry away
To strip; to rob; to pillage
To raffle
a shoulder firearm with a long barrel and a rifled bore; "he lifted the rifle to his shoulder and fired" go through in search of something; search through someone's belongings in an unauthorized way; "Who rifled through my desk drawers?
A shoulder gun with rifled bore
rifle green
Of a dark green colour, like that of the British army rifleman uniform
rifle green
A dark green colour, like that of the British Army|British Army]] rifleman uniform

rifle green colour:.

rifle range
A shooting range for shooting rifles
rifle ranges
plural form of rifle range
rifle .22 caliber
weapon that fires bullets that are .22 inches in diameter
rifle AT grenade launcher
device installed in a rifle that is used to fire AT grenades
rifle ball
a bullet designed to be fired from a rifle; no longer made spherical in shape
rifle bullet
bullet shot from a rifle
rifle bullets
bullets used in a rifle
rifle butt
the butt end of a rifle
rifle grenade
a grenade that is thrown from a launching device attached to the barrel of a rifle
rifle range
a range where people can practice shooting rifles; "during the war they turned the bowling alleys into rifle ranges"
rifle range
the distance that a rifle bullet will carry; "the target was out of rifle range"
rifle range
the distance that a rifle bullet will carry; "the target was out of rifle range
rifle range
A rifle range is a place where you can practise shooting with a rifle. a place where people practise shooting with rifles
rifle range
shooting range, practice area for firing rifles
rifle-shooting
operation of firearms, firing of rifles
Kentucky rifle
a distinctive type of flintlock (later percussion cap) rifle used on the American frontier 1700-1850s
air rifle
A rifle that propels a pellet or other projectile by using compressed gas, rather than an explosion of gunpowder or other means
assault rifle
A military style rifle or carbine that fires a shortened rifle caliber round from a high capacity magazine
assault rifle
Any assault weapon
automatic rifle
A rifle that loads itself either from a belt or magazine and being either semi-automatic or fully automatic. Generally referred to as a machine gun
plasma rifle
An assault rifle-styled gun that shoots plasma
recoilless rifle
A lightweight portable weapon capable of firing artillery-type shells, used normally as anti-tank weapon
rifled
Having a spiral on the interior of a gun bore to make a fired bullet spin in flight to improve range and accuracy
rifled
Simple past tense and past participle of rifle
rifler
A robber
rifler
One who rifles
rifling
The system of grooves in a rifled gun barrel or cannon. Shunt rifling, rifling for cannon, in which one side of the groove is made deeper than the other, to facilitate loading with shot having projections which enter by the deeper part of the grooves
rifling
The act or process of making the grooves in a rifled cannon or gun barrel
sniper rifle
A long-range rifle, usually equipped with a telescopic sight and often a night-vision device
rifler
{n} a pillager, plunderer, spoiler, robber
service rifle
(Askeri) The service rifle (also known as standard-issue rifle) of a given army or armed force is that which it issues as standard to its soldiers. In modern forces, this is typically a highly versatile and rugged assault rifle suitable for use in nearly all theatres and environments. Service rifles are also often selected for their upgradability (e.g. the addition of underslung grenade launchers, sights, flashlights, laser sights, etc)
Browning automatic rifle
type of magazine-fed automatic rifle used by U.S. troops in World War II and the Korean War, B.A.R
Browning automatic rifle
A.30-caliber air-cooled, automatic or semiautomatic, gas-operated, magazine-fed rifle used by U.S. troops in World Wars I and II and the Korean War
Czech rifle
type of gun
Enfield rifle
Any of several rifles formerly used by British and American troops, especially the.30- or.303-caliber, bolt-action, breechloading model
M16 rifle
or AR-15 Assault rifle adopted as a standard weapon by the U.S. Army in 1967. The M16, designed by Eugene M. Stoner in the 1950s for the ArmaLite Division of Fairchild Engine and Airplane Corp., has both semiautomatic and automatic capabilities. It weighs less than 9 lbs (3.6 kg) when equipped with a 30-round magazine, is 39 in. (99 cm) long, and fires a high-velocity .223-inch (5.56-mm) round. It can be fitted with a 40-mm grenade launcher. The M4 is a compact carbine version of the M16. See also Springfield rifle; AK-47
Mauser rifle
powerful repeating rifle developed in Germany
National Rifle Association
US-based association that promotes shooting sports and upholds citizens' rights to possess firearms (also operates a political lobbying group that actively opposes gun control laws), NRA
National Rifle Association
the NRA a US organization that supports people's rights to buy and keep guns, and opposes attempts to change the laws and introduce more strict controls on guns. Governing organization for the sport of shooting with rifles and pistols. It was founded in Britain in 1860. The U.S. organization, formed in 1871, has a membership of some four million. Both the British and the U.S. groups sponsor regional and national shooting competitions and offer gun safety programs. The U.S. NRA, one of the most powerful political lobbies in the country, has vigorously opposed many legislative proposals for the control of firearms
Springfield rifle
A magazine-fed breechloading bolt-action.30-caliber rifle used by the U.S. Army especially in World War I. Any of several rifles that were standard infantry weapons of the U.S. Army from 1873 to 1936, all taking their name from the Springfield Armory. The most famous began as the Model 1903 Springfield, an adaptation of the German Mauser. After modifications to accommodate Model 1906 ammunition, it entered history as the Springfield .30-06, one of the most reliable and accurate military firearms ever. The principal U.S. infantry weapon until 1936, it was replaced by the Garand (M1) rifle of World War II, also designed at the Springfield Armory. When the Springfield .30-06 was retired, it was widely modified into a sporting rifle that is still prized for its accuracy. See also M16 rifle
air rifle
An air rifle is a rifle which is fired by means of air pressure. A low-powered rifle, such as a BB gun, that uses compressed air or gas to fire small pellets. a gun that uses air pressure to fire a small bullet
air rifle
rifle operated by compressed air or carbon dioxide
air rifle
air gun: a gun that propels a projectile by compressed air
air rifle event
contest using guns which shoot by means of compressed air
assault rifle
This term was coined during World War II It is a translation of the German Sturmgewehr Two key characteristics that identify "assault rifles" are full automatic fire and detachable magazines with a capacity of 20 or more cartridges These weapons were designed to produce roughly aimed bursts of full automatic fire While some assault rifles offer an option of semi-automatic fire (i e , single-shot), all true assault rifles fire at least fully automatic
assault rifle
Any of various automatic or semiautomatic rifles designed for individual use in combat. Military firearm that is chambered for ammunition of reduced size or propellant charge and has the capacity to switch between semiautomatic and fully automatic fire. Light and portable, yet able to deliver a high volume of fire with reasonable accuracy at modern combat ranges of 1,000-1,600 ft (300-500 m), assault rifles have become the standard infantry weapon of modern armies. Their ease of handling makes them ideal for mobile assault troops crowded into personnel carriers or helicopters, as well as for guerrilla fighters engaged in jungle or urban warfare. Widely used assault rifles are the U.S. M16, the Soviet Kalashnikov (the AK-47 and modernized versions), the Belgian FAL and FNC, and the German G3
assault rifle
any of the automatic rifles or semiautomatic rifles with large magazines designed for military use
assault rifle
By U S Army definition, a selective-fire rifle chambered for a cartridge of intermediate power If applied to any semi-automatic firearm regardless of its cosmetic similarity to a true assault rifle, the term is incorrect
assault rifle
semi-automatic rifle, rifle used by infantry
automatic rifle
light machine gun
automatic rifle
large hand-held firearm which continuously loads and fires supplied ammunition
browning automatic rifle
30 caliber magazine-fed automatic rifle operated by gas pressure; used by United States troops in World War I and in World War II and in the Korean War
browning automatic rifle
a portable
express rifle
A sporting rifle for use at short ranges, employing a large charge of powder and a light (short) bullet, giving a high initial velocity and consequently a flat trajectory
express rifle
It is usually of moderately large caliber
garand rifle
a semiautomatic rifle
magazine rifle
firearm that uses a magazine of bullets
minie rifle
A rifle adapted to minie balls
national rifle association
a powerful lobby that advocates the right to own and bear arms and rejects any gun regulation by the government
rifled
of a firearm; having rifling or internal spiral grooves inside the barrel
rifled
past of rifle
rifler
One who rifles; a robber
rifler
{i} thief, burglar, robber; perosn who rifles
rifles
third-person singular of rifle
rifles
plural of rifle
rifles
{i} troops armed with rifles
rifling
{i} cutting of grooves in the barrel of a firearm; grooves in the barrel of a firearm
rifling
Spiral grooves in a gun's bore that spin the projectile in flight and impart accuracy Rifling is present in all true rifles, in most handguns and in some shotgun barrels designed for increasing the accuracy potential of slugs (a slug is a single projectile rather than the more common "shot" )
rifling
Arrangement of spiral grooves cut or cast into the bore of a piece to impart an axial spin to its projectile, thus giving it directional stability and greater accuracy The raised sections between grooves are called lands, and the caliber of a rifled weapon is measured from land to land rather than groove to groove Early rifled artillery pieces were muzzle-loaders; some were manufactured as rifles while others were older smoothbores modernized by having grooves cut into their bores Since fire control was still quite primitive in the 19th century, there was still a gap of some size between maximum ranges and practical shooting ranges The theoretical accuracy of a rifled gun was much greater than the capability of the means available to control its fire, except in such special situations as fortress or siege firing
rifling
The series of ridges (Lans) and grooves on the inside of the cannon barrel/tube
rifling
The system of grooves in a rifled gun barrel or cannon
rifling
the cutting of spiral grooves on the inside of the barrel of a firearm
rifling
present participle of rifle
rifling
Most gun barrels or liners have grooves milled into them in a spiral pattern These grooves engage the Driving Bands on the projectiles and thus impart a spin to them as they leave the barrel Spinning the projectiles makes them more stable in flight which greatly increases their accuracy and range It also makes them more likely to land nose first, which very important for an armor-piercing shell The way the grooves are milled varies greatly Some manufacturers prefer a uniform pattern, others prefer grooves that vary in depth and width as they progress through the weapon Also see "Lands" above and "Twist" below
self loading rifle
rifle that loads a new bullet after each round of firing
service rifle
weapon carried by soldiers
shoot a bullet from a rifle
fire a rifle, launch a bullet from a firearm
sight a rifle
aim a rifle, direct a rifle
small bore rifle
miniature rifle, small type of gun
snider rifle
A breech-loading rifle formerly used in the British service; so called from the inventor
sniper rifle
an extremely powerful rifle developed for the military; capable of destroying light armored vehicles and aircraft more than a mile away
sniper rifle
precise weapon typically with telescopic capabilities
twenty-two rifle
22-caliber rifle
winchester rifle
trademark of rifle first made in around1866 (this rifle was used widely in the U.S.A. during the second half of the 19th century)
rifle

  Расстановка переносов

  ri·fle

  Турецкое произношение

  rayfıl

  Антонимы

  order, organize

  Произношение

  /ˈrīfəl/ /ˈraɪfəl/

  Этимология

  [ rI-f&l ] (verb.) 14th century. Middle English, from Old French rifler 'to scrape off, plunder', from Old Low Franconian *riffilōn (compare obsolete Dutch rijffelen 'to scrape', Old English geriflian 'to wrinkle', Middle High German riffeln 'to scratch, heckle (flax)', Old High German riffilōn 'to saw, rub apart'), frequentative of Proto-Germanic *rīfanan (compare Old Norse rifa 'to tear, break'). More at rive.

  Времена

  rifles, rifling, rifled

  Общие Словосочетания

  rifle shell

  Видео

  ... he was seeking the endorsement of the National Rifle Association. So that's on the record. ...

  Слово дня

  recto
Избранное