rest on one's laurels bir başarıyla yetinmek, başarıdan sonra yan gelip yatmak

listen to the pronunciation of rest on one's laurels bir başarıyla yetinmek, başarıdan sonra yan gelip yatmak
Турецкий язык - Английский Язык
(deyim) rest on
rest on one's laurels bir başarıyla yetinmek, başarıdan sonra yan gelip yatmak

    Расстановка переносов

    rest on ö·ne's la·u·rels bir ba·şa·rıy·la ye·tin·mek, ba·şa·rı·dan son·ra yan ge·lip yat·mak

    Произношение

    Слово дня

    bellicose
Избранное