respected, highly esteemed, favorably regarded, having a good reputation

listen to the pronunciation of respected, highly esteemed, favorably regarded, having a good reputation
Английский Язык - Турецкий язык

Определение respected, highly esteemed, favorably regarded, having a good reputation в Английский Язык Турецкий язык словарь

prestigious
saygın
prestigious
{s} tanınmış
prestigious
{s} prestijli

Amerikalıların daha prestijli saydıkları İngiliz aksanını kıskandıklarını bilirsiniz. - You know Americans are jealous of the British accent that they deem more prestigious.

Andou 1995 yılında mimarlığın en prestijli ödülünü aldı. - In 1995, Andou received architecture's most prestigious award.

prestigious
ünlü
prestigious
nüfuzlu
prestigious
itibarlı
Английский Язык - Английский Язык
{s} prestigious
respected, highly esteemed, favorably regarded, having a good reputation

    Расстановка переносов

    respected, high·ly esteemed, fa·vor·a·bly regarded, ha·ving a good re·pu·ta·tion

    Произношение

    Слово дня

    assoil
Избранное