resmi kiliseye gitmeyi reddeden resmi kilise kanunlarına karşı gelen kimse

listen to the pronunciation of resmi kiliseye gitmeyi reddeden resmi kilise kanunlarına karşı gelen kimse
Турецкий язык - Английский Язык
recusant
resmi kiliseye gitmeyi reddeden resmi kilise kanunlarına karşı gelen kimse

    Расстановка переносов

    res·mi ki·li·se·ye git·me·yi red·de·den res·mi ki·li·se ka·nun·la·rı·na kar·şı ge·len kim·se

    Произношение

    Слово дня

    bilk
Избранное