resmî konuşmada, bazen teklik birinci kişi zamiri ben yerine kullanılır

listen to the pronunciation of resmî konuşmada, bazen teklik birinci kişi zamiri ben yerine kullanılır
Турецкий язык - Турецкий язык
biz
resmî konuşmada, bazen teklik birinci kişi zamiri ben yerine kullanılır

    Расстановка переносов

    resm·î ko·nuş·ma·da, ba·zen tek·lik bi·rin·ci ki·şi za·mi·ri ben ye·ri·ne kul·la·nı·lır

    Слово дня

    pavlovian
Избранное