resimlendirmek

listen to the pronunciation of resimlendirmek
Турецкий язык - Английский Язык
illustrate
resim
picture

Everyone is smiling in the picture. - Resimde herkes gülümsüyor.

I went to Nagano to take pictures of the mountains covered with snow. - Karla japlı dağların resimlerini çekmek için Nagano'ya gittim.

resim
painting

This is a picture of her own painting. - Bu, onun kendi çizimi olan bir resimdir.

There are many paintings on the wall. - Duvarda birçok resim vardır.

resimlemek, resimlendirmek
to illustrate
resim
image

The view of the Earth from the Moon is one of the iconic images of the 20th century. - Dünya'nın Ay'dan görüntüsü, 20. yüzyılın ikonik resimlerinden birisidir.

What's your favorite image editing software? - En sevdiğiniz resim düzenleme yazılımı hangisi?

resim
picture; photograph, photo" " fotoğraf; illustration; drawing; due, tax, toll
resim
drawing

She is drawing a picture. - O, bir resim çiziyor.

She watched him drawing a picture. - O, onun bir resim çizişini izledi.

resim
representation
resim
eikon
resim
(Bilgisayar) art

I enrolled in an art school when I was eight. - Sekiz yaşındayken bir resim okuluna kaydoldum.

He went to art school to study painting and sculpture. - O, resim ve heykel eğitimi için sanat okuluna gitti.

resim
frame

This is a picture frame made of plastic. - Bu, plastikten yapılmış bir resim çerçevesi.

Do you like this painting? Yes, but I think the frame is more expensive than the picture. Where did you buy it? - Bu tabloyu seviyor musun? Evet, ama çerçeve resimden daha pahalı sanırım. Onu nereden satın aldın?

resim
audio-visual
resim
tableaux
resim
(Bilgisayar) pict

This is a picture of her own painting. - Bu, onun kendi çizimi olan bir resimdir.

I went to Nagano to take pictures of the mountains covered with snow. - Karla japlı dağların resimlerini çekmek için Nagano'ya gittim.

resim
delineate
resim
pix
resim
pattern

I can see some intricate patterns in the picture. - Ben resimde bazı karmaşık desenler görebiliyorum.

resim
shot
resim
illustration

The book's illustrations are very good. - Kitabın resimleri çok iyi.

resim
tablature
resim
valentine
resim
photo

Can I comment on one of your photos? - Resimlerinden birine yorum yapabilir miyim?

Tom pulled several photos out of the envelope and showed them to Mary. - Tom zarftan birkaç resim çıkardı ve onları Mary'ye gösterdi.

resim
pictorial

A metaphor is a pictorial expression. - Bir metafor resimsel bir ifadedir.

resim
pic

The picture on the wall was painted by Picasso. - Duvardaki resim, Picasso tarafından yapıldı.

Everyone is smiling in the picture. - Resimde herkes gülümsüyor.

resim
pıcture

I went to Nagano to take pictures of the mountains covered with snow. - Karla japlı dağların resimlerini çekmek için Nagano'ya gittim.

This is a picture of her own painting. - Bu, onun kendi çizimi olan bir resimdir.

resim
{i} effigy
resim
{i} figure
resim
model
resim
{i} piece

I never want to see his face again, so I tore all of his pictures into pieces and burned them. - Onun yüzünü asla tekrar görmek istemiyorum bu yüzden onun bütün resimlerini yırttım ve onları yaktım.

resim
{i} tableau
resim
{i} dues
resim
portraiture
resim
{i} tax
resim
(Hukuk) charge
resim
art of drawing or painting pictures; painting; drawing
resim
picture; drawing; illustration; painting; fresco; mosaic; print; photograph
resim
fee

Just looking at a picture of food makes me feel nauseous. - Sadece yiyecek resimlerine bakmak bana mide bulantısı hissettiriyor.

resim
(a) ceremony
resim
diptych
resim
likeness
resim
tax, duty, impost
Турецкий язык - Турецкий язык
Resimlemek
resim
Fotoğraf

O fotoğraflar tahrif edilmiş. - O resimlerle oynanmış.

RESİM
(Osmanlı Dönemi) Bir çeşit deve yürüy
RESİM
(Hukuk) Yapılan hizmet karşılığı yalnız ilgili kişiden alınan vergi
resim
Bazı eşyadan ve işlerden alınan vergi veya harç: "Osmanlı Devleti'nin birçok vergi ve resimleri bu yüzden doğrudan doğruya yabancı alacaklıların cebine gider."- Y. K. Karaosmanoğlu
resim
Fotoğraf: "Güzel İnebolu kızı, duvara yapıştırılan Gazi'nin resmine uzun uzun baktı."- A. Gündüz
resim
Tören
resim
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb
resim
üzerinde yapılan biçimleri: "Konulu resim parçaları kendiliğinden ve doğru olarak yan yana gelivermiş, hikâye ortaya çıkmıştı."- T. Buğra
resim
Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat: "Türkiye'de resim bir müddetten beri soysuz bir sanat hâline gelmeye başladı."- O. S. Orhon
Resim
tasvir
Resim
(Osmanlı Dönemi) NAKŞ
resim
Kimi eşyadan ve işlerden alınan vergi
resim
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
resim
Bir hizmetten ya da haktan yararlanmanın karşılığı olarak alınan bedel
resim
Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat
resim
Bazı eşyadan ve işlerden alınan vergi veya harç
resimlendirme
Resimlendirmek işi
resimlendirmek
Избранное