repose, stillness, quiet, rest, ease, peace

listen to the pronunciation of repose, stillness, quiet, rest, ease, peace
Английский Язык - Турецкий язык

Определение repose, stillness, quiet, rest, ease, peace в Английский Язык Турецкий язык словарь

calm
sakinleştirmek

Leyla, Sami'yi sakinleştirmek için elinden geleni yaptı. - Layla did her best to calm Sami down.

Tom'u sakinleştirmek için elimden gelenin en iyisini yaptım. - I did my best to calm Tom down.

calm
{i} sakinlik

Fırtınadan sonra gelen sakinlik. - The calm that comes after the storm.

Deniz sakinlikten uzak. - The sea is far from calm.

calm
{s} serinkanlı
calm
{s} sakin

Denizi düşündüğümde, sakin hissediyorum. - When I contemplate the sea, I feel calm.

Bu gibi durumlarda sakin kalmak en iyisidir. - In situations like these, it's best to remain calm.

calm
{s} soğukkanlı

Tom, baskı altındayken bile soğukkanlı, sakin ve aklı başında. - Tom's cool, calm, and collected, even under pressure.

calm
{s} durgun
calm
{i} sükûnet, durgunluk, dinginlik
calm
{f} yatıştırmak, sakinleştirmek; yatışmak, sakinleşmek
calm
(deniz) durgunluk
calm
huzur

Ancak, grev huzurlu olmamıştı ve Aziz Martin Luther King, Jr her iki taraftan sabırlı ve sakin olmasını rica etti. - The strike had not been peaceful, however, and Rev. Martin Luther King, Jr. begged both sides to be patient and calm.

calm
{s} arsız
calm
(sıfat) endişesiz, gürültüsüz, sakin, durgun, serinkanlı, dingin, ağırbaşlı, huzurlu, esintisiz, arsız, soğuk, soğukkanlı
calm
{s} esintisiz
calm
sakin/durgu
calm
(fiil) sakinleştirmek, yatıştırmak, teskin etmek
calm
asude
calm
sukunet
calm
{s} endişesiz
calm
{s} gürültüsüz
Английский Язык - Английский Язык
{n} calm
repose, stillness, quiet, rest, ease, peace
Избранное