repair; improve; be improved; recuperate (from an illness)

listen to the pronunciation of repair; improve; be improved; recuperate (from an illness)
Английский Язык - Турецкий язык

Определение repair; improve; be improved; recuperate (from an illness) в Английский Язык Турецкий язык словарь

mend
tamir etmek

Onu tamir etmek birkaç saatimi aldı. - It took me several hours to mend it.

mend
{f} onarmak

Onarmak için asla çok geç değil. - It is never too late to mend.

Bu saati onarmak istiyorum. - I want to mend this watch.

mend
iyileş/ıslah et/onar
mend
{i} tamir

Niçin o sigortayı tamir etmiyorsun? - Why don't you mend that fuse?

Ne kadar sürede ayakkabılarımı tamir ettirebilirim? - How soon can I have my shoes mended?

mend
{i} onarım

Çoraplarımın onarıma ihtiyacı var. - My socks are in need of mending.

Bu yeni ayakkabılar şimdiden onarım istiyor. - These new shoes already want mending.

mend
tamir olunmuş on the mend iyileşmekte
mend
dikmek
mend
düzelen
mend
iyileştirmek
mend
(yırtık/sökük/vb.) dikmek
mend
onarılan yer ya da şey
mend
düzeltmek
mend
yamamak
mend
(fiil) onarmak, tamir etmek, düzeltmek, düzelmek, iyileşmek
mend
(isim) onarım, tamir, onarılmış yer
mend
gelişen
mend
Mend your ways Davranışlarına d
mend
{f} düzelmek
Английский Язык - Английский Язык
{f} mend
repair; improve; be improved; recuperate (from an illness)
Избранное