relating to the conservative party

listen to the pronunciation of relating to the conservative party
Английский Язык - Турецкий язык

Определение relating to the conservative party в Английский Язык Турецкий язык словарь

conservative
tutucu

İngilizler, genellikle, tutucudur. - Englishmen are, on the whole, conservative.

Taft çok tutucu olmuştu. - Taft had become very conservative.

conservative
Conservative Muhafazakar Parti üyesi
conservative
mutedil
conservative
(sıfat) tutucu, muhafazakâr, eski kafalı (Argo); ölçülü; gösterişsiz, göze çarpmayan; riske girmek istemeyen
conservative
ihtiyat
conservative
klasik
conservative
alçak gönüllü
conservative
yalın
conservative
mantıklı
conservative
ıIımlı
conservative
{i} tutucu kimse
conservative
{s} gösterişsiz

Tom genellikle gösterişsiz bir takım elbise giyer. - Tom usually wears a conservative suit.

conservative
(Biyoloji) konservatif
conservative
(Tıp) Koruyucu, organ veya vücut bütünlüğünü muhafazaya yönelik, aşırı ve ağır müdahaleye oranla daha ılımlı (tedavi, ameliyat v.s. hakkında)
conservative
{i} sağcı
conservative
{i} muhafazakâr partili
conservative
(isim) muhafazakâr partili, muhafazakâr, sağcı
conservative
koruyucu madde
conservative
{s} hiç aşırıya kaçmayan, ılımlı
conservative
{s} ölçülü
Английский Язык - Английский Язык
conservative
relating to the conservative party

  Расстановка переносов

  re·lat·ing to the Con·ser·va·tive par·ty

  Турецкое произношение

  rileytîng tı dhi kınsırvıtîv pärti

  Произношение

  /rēˈlātəɴɢ tə ᴛʜē kənˈsərvətəv ˈpärtē/ /riːˈleɪtɪŋ tə ðiː kənˈsɜrvətɪv ˈpɑːrtiː/

  Слово дня

  psithurism
Избранное