relating to or concerned with the formation of admissible words in a language

listen to the pronunciation of relating to or concerned with the formation of admissible words in a language
Английский Язык - Турецкий язык

Определение relating to or concerned with the formation of admissible words in a language в Английский Язык Турецкий язык словарь

morphologic
biçimbilimsel
morphologic
morfolojik

Botanikçi dikkatle ağaçların morfolojik özellikleri kaydetti. - The botanist carefully recorded the morphological characteristics of the trees.

morphological
morfolojik

Botanikçi dikkatle ağaçların morfolojik özellikleri kaydetti. - The botanist carefully recorded the morphological characteristics of the trees.

morphological
biçimbilimsel
morphological
(Dilbilim) Biçimbirimsel
morphological
(Tıp, İlaç) Biçimsel
morphologic
(Tıp) Organizmanın ş ekil ve yapısıyla ilgili
morphologic
(Tıp) Morfoloji ile ilgili
morphological
(Tıp) Bakınız: Morphologic
morphological
(sıfat) morfolojik
Английский Язык - Английский Язык
morphological
morphologic
relating to or concerned with the formation of admissible words in a language

  Расстановка переносов

  re·lat·ing to or con·cerned with the for·ma·tion of ad·mis·si·ble words in a lan·guage

  Турецкое произношение

  rileytîng tı ır kınsırnd wîdh dhi fôrmeyşın ıv ıdmîsıbıl wırdz în ı länggwıc

  Произношение

  /rēˈlātəɴɢ tə ər kənˈsərnd wəᴛʜ ᴛʜē fôrˈmāsʜən əv ədˈməsəbəl ˈwərdz ən ə ˈlaɴɢgwəʤ/ /riːˈleɪtɪŋ tə ɜr kənˈsɜrnd wɪð ðiː fɔːrˈmeɪʃən əv ədˈmɪsəbəl ˈwɜrdz ɪn ə ˈlæŋɡwəʤ/

  Слово дня

  epiphany
Избранное