rekorlar

listen to the pronunciation of rekorlar
Турецкий язык - Английский Язык
records
rekor
possible
rekor
union
rekor
record

This year unemployment will reach record levels. - Bu yıl işsizlik rekor seviyelere ulaşacak.

Tom broke the world record. - Tom dünya rekoru kırdı.

rekor
high

The UK employment rate is at a record high. - İngiltere'de istihdam oranı rekor düzeyde.

French unemployment is at a record high. - Fransız işsizliği bir rekor yükseklikte.

rekor
(Konuşma Dili) all-time
rekor
a record
Guınnes rekorlar kitabı
Guinness
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение rekorlar в Турецкий язык Турецкий язык словарь

rekor
Daha önce elde edilmemiş olan, sonucu aşan yeni sonuç
rekor
Bir spor dalında erişilmiş derecelerin en üstünü
rekorlar
Избранное