regulate housing in; of certain areas of towns

listen to the pronunciation of regulate housing in; of certain areas of towns
Английский Язык - Турецкий язык

Определение regulate housing in; of certain areas of towns в Английский Язык Турецкий язык словарь

district
{i} havali
district
seçim bölgesi
district
{i} semt

O semt, yaşanılacak güvenli bir yer değil artık. - That district is no longer a safe place to live in.

Alexanderplatz, Berlin'in Mitte semtinde bulunan bir halk meydanıdır. - Alexanderplatz is a public square located in the Mitte district of Berlin.

district
{i} ilçe

Bu, Ninohe İlçesinin bir haritasıdır. - This is a map of Ninohe District.

Bu Toyono ilçesinin bir haritası. - This is a map of Toyono district .

district
district attorney bir mıntıkanın başsavcısı district court hukuki bir mıntıka içinde yetki sahibi olan mahkeme
district
{i} mahalle
district
ilçesi

Bu, Ninohe İlçesinin bir haritasıdır. - This is a map of Ninohe District.

Bu Toyono ilçesinin bir haritası. - This is a map of Toyono district .

district
(Askeri) astbölge
zone
{f} bölgelere ayır
district
{i} bölge

O, bu yaz Tohoku bölgesinde seyahat etti. - He traveled through the Tohoku district this summer.

Yerlilerin bölgeye girmesine izin verilmiyor. - The natives were not allowed to enter the district.

district
mıntıkalara ayırmak
district
bölge,v.bölgelere ayır: n.bölge
district
sancak
district
(Askeri) AST BÖLGE: Bir bölge komutanlığının tali bölümü
district
{i} kaza
district
{i} mıntıka, bölge, mahalle
district
{i} bucak
zone
(fiil) bölgelere ayırmak, kuşatmak, çevirmek
Английский Язык - Английский Язык
district
zone
regulate housing in; of certain areas of towns
Избранное