regional air defense commander

listen to the pronunciation of regional air defense commander
Английский Язык - Турецкий язык
(Askeri) bölgesel hava savunma komutanı
air defense commander
(Askeri) HAVA SAVUNMA KOMUTANI: Belirli bir sahanın hava savunmasından sorumlu olan ve buna uygun bir şekilde atanmış komutan
regional air commander
(Askeri) bölge hava komutanı
regional air defence commander
(Askeri) bölge hava savunma komutanı
regional air defense commander

  Расстановка переносов

  re·gion·al A·ir de·fense com·man·der

  Турецкое произношение

  ricınıl er dîfens kımändır

  Произношение

  /ˈrēʤənəl ˈer dəˈfens kəˈmandər/ /ˈriːʤənəl ˈɛr dɪˈfɛns kəˈmændɜr/

  Слово дня

  mojo
Избранное