refusal to swear in

listen to the pronunciation of refusal to swear in
Английский Язык - Турецкий язык
(Kanun) yeminden kaçınma
refusal to swear
(Kanun) yeminden kaçınma
refusal to swear in

  Расстановка переносов

  re·fus·al to swear in

  Турецкое произношение

  rıfyuzıl tı swer în

  Произношение

  /rəˈfyo͞ozəl tə ˈswer ən/ /rəˈfjuːzəl tə ˈswɛr ɪn/

  Слово дня

  running dog
Избранное