reflect over a certain issue

listen to the pronunciation of reflect over a certain issue
Английский Язык - Турецкий язык

Определение reflect over a certain issue в Английский Язык Турецкий язык словарь

think over
(deyim) think sth. over düşünüp taşınmak
think over
kafa yormak
think over
kafa patlatmak
think over
iyice düşünmek
think over
tekrar düşün
think over
üzerinde düşünüp taşınmak
think over
üzerinde düşünmek

Plan üzerinde düşünmek zorundayız. - We have to think over the plan.

Tom Mary'ye seçenekleri üzerinde düşünmek için biraz zaman almayı tavsiye etti. - Tom advised Mary to take some time to think over her options.

think over
düşünüp taşınmak
Английский Язык - Английский Язык
{f} think over
reflect over a certain issue

  Расстановка переносов

  re·flect over a cer·tain is·sue

  Турецкое произношение

  rıflekt ōvır ı sırtın îşu

  Произношение

  /rəˈflekt ˈōvər ə ˈsərtən ˈəsʜo͞o/ /rəˈflɛkt ˈoʊvɜr ə ˈsɜrtən ˈɪʃuː/

  Слово дня

  jacobin
Избранное