recognising ..

listen to the pronunciation of recognising ..
Английский Язык - Турецкий язык
(Avrupa Birliği) kabul ederek,bilincinde olarak (Uluslararası sözleşmelerde)
recognising
kabul ederek
recognising
bilincinde olarak
Английский Язык - Английский Язык

Определение recognising .. в Английский Язык Английский Язык словарь

recognising
UK, present participle of recognise
recognising ..
Избранное