rebellious or defiant to authority

listen to the pronunciation of rebellious or defiant to authority
Английский Язык - Турецкий язык

Определение rebellious or defiant to authority в Английский Язык Турецкий язык словарь

insubordinate
kafa tutan
insubordinate
itaatsiz
insubordinate
{s} isyankâr
insubordinate
baş kaldıran
insubordinate
{s} asi

Niçin patronuna karşı çok asisin? - Why are you so insubordinate to your boss?

insubordinate
insubordinationbaş kaldırma
insubordinate
{s} başkaldıran
Английский Язык - Английский Язык
insubordinate
rebellious or defiant to authority

  Расстановка переносов

  re·bel·lious or de·fi·ant to au·tho·ri·ty

  Турецкое произношение

  rıbelyıs ır dîfayınt tı ıthôrıti

  Произношение

  /rəˈbelyəs ər dəˈfīənt tə əˈᴛʜôrətē/ /rəˈbɛljəs ɜr dɪˈfaɪənt tə əˈθɔːrətiː/

  Слово дня

  capitulate
Избранное