real, solid, corporeal, strong, rich

listen to the pronunciation of real, solid, corporeal, strong, rich
Английский Язык - Турецкий язык

Определение real, solid, corporeal, strong, rich в Английский Язык Турецкий язык словарь

substantial
varlıklı
substantial
{s} önemli

Birçok binada önemli hasar oluştu. - Many buildings sustained substantial damage.

Tom'un çok önemli bir emeklilik fonu vardır. - Tom has a very substantial retirement fund.

substantial
{s} var olan
substantial
{s} çok doyurucu (yemek)
substantial
varolan
substantial
{s} oldukça
substantial
{s} gerçek

Nakit kullanmak sana paranın gerçekten önemli olduğunu düşündürür. - Using cash makes you think money is truly substantial.

substantial
hakiki mevcudiyet
substantial
{s} dayanıklı
substantial
yücelik
substantial
maddesel
substantial
gerçek değer
substantial
mühim
substantial
büyük

Çin ekonomisinin istikrarı büyük ölçüde abartılmıştır. - The stability of Chinese economy is substantially overestimated.

substantial
sağlamlık
substantial
substantialness gerçek varlık
substantial
{s} sağlam ve dayanıklı
substantial
aslında
substantial
{s} sağlam, önemli (sebep, kanıt v.b.)
substantial
{s} özlü
Английский Язык - Английский Язык
{a} substantial
real, solid, corporeal, strong, rich
Избранное