rasyonellik

listen to the pronunciation of rasyonellik
Турецкий язык - Английский Язык
efficiency
rationality
rasyonel
rational

Numbers that can be expressed as fractions of two whole numbers are called rational numbers. - İki tam sayının kesirleri olarak ifade edilebilen sayılar, rasyonel sayılar olarak adlandırılır.

I can convince him also without rational arguments, said Mary. - Mary Onu rasyonel argümanlar olmadan da ikna edebilirim dedi.

rasyonel
rationale
rasyonel
rationalist
rasyonel
rationalistic
rasyonel
efficient
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение rasyonellik в Турецкий язык Турецкий язык словарь

RASYONEL
Usa dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı
RASYONEL
(Hukuk) Akla uygun, akla yatkın, akılcı, mantıksal, mantığa uygun
RASYONEL
(Osmanlı Dönemi) Fr. Fls: Akla uygun, hesaplı, ölçülü, biçili
Rasyonel
ussal
Rasyonel
oransal
rasyonellik
Избранное