rapid response planning process

listen to the pronunciation of rapid response planning process
Английский Язык - Турецкий язык
(Askeri) ani müdahale planlama süreci
rapid response planning process

  Расстановка переносов

  rap·id re·sponse plan·ning proc·ess

  Турецкое произношение

  räpıd rispäns plänîng prôses

  Произношение

  /ˈrapəd rēˈspäns ˈplanəɴɢ ˈprôˌses/ /ˈræpəd riːˈspɑːns ˈplænɪŋ ˈprɔːˌsɛs/

  Слово дня

  donnybrook
Избранное