rapid and extensive culture change generated from within a society

listen to the pronunciation of rapid and extensive culture change generated from within a society
Английский Язык - Турецкий язык

Определение rapid and extensive culture change generated from within a society в Английский Язык Турецкий язык словарь

revolution
devrim

Devrim konseyi strateji planlamak için toplandı. - The revolutionary council met to plan strategy.

Devrim yeni bir çağ getirdi. - The revolution brought in a new era.

revolution
{i} ihtilal

Hükümet, ihtilalle devrildi. - The government was overthrown in a revolutionary coup.

revolution
bir gezegenin güneş etrafında dönmesi
revolution
dönü
revolution
dönüm
revolution
tur
revolution
devir
revolution
devir süresi
revolution
revol
revolution
{i} gezegenin güneş etrafında dönmesi
revolution
{i} köklü değişiklik
revolution
hal ve kıyafetlerin değişmesi
revolution
fikir devrimi
revolution
devre
revolution
(isim) devir, devrim, ihtilal, deveran, köklü değişiklik, gezegenin güneş etrafında dönmesi
Английский Язык - Английский Язык
revolution
rapid and extensive culture change generated from within a society

  Расстановка переносов

  rap·id and ex·ten·sive cul·ture change gen·e·ra·ted from with·in a so·ci·e·ty

  Турецкое произношение

  räpıd ınd îkstensîv kʌlçır çeync cenıreytıd fırm wîdhîn ı sısayıti

  Произношение

  /ˈrapəd ənd əkˈstensəv ˈkəlʧər ˈʧānʤ ˈʤenərˌātəd fərm wəˈᴛʜən ə səˈsīətē/ /ˈræpəd ənd ɪkˈstɛnsɪv ˈkʌlʧɜr ˈʧeɪnʤ ˈʤɛnɜrˌeɪtəd fɜrm wɪˈðɪn ə səˈsaɪətiː/

  Слово дня

  blimp
Избранное