rakamlı

listen to the pronunciation of rakamlı
Турецкий язык - Английский Язык
(a number) which contains (so many) digits
figure
rakam
number

Is it true that Hungarians hate the number seven? - Macarların yedi rakamından nefret ettiği doğru mu?

Seven is said to be a lucky number. - Yedinin şanslı bir rakam olduğu söylenir.

rakam
{i} figure

The figures add up to 230. - Rakamlar 230'a varıyor.

Write the amount on the check in letters as well as figures. - Çek miktarını hem rakamla hem de harflerle yazın.

rakam
number, figure (containing one or more digits)
rakam
(Matematik) cipher
rakam
numeral

Do you know Roman numerals? - Roma rakamlarını biliyor musun?

He learned to write numerals before go to school. - O, okula gitmeden önce rakamları yazmayı öğrendi.

rakam
digit

When written as a numerical date, March 14, 2015 is 3/14/15, corresponding to the first five digits of pi (3.1415) - a once-in-a-century coincidence! - Bir sayısal tarih olarak yazıldığında Mart 14, 2015, pi'nin ilk beş rakamına karşılık gelir- yüz yılda bir kez rastlantı!

rakam
figure to
beş rakamlı
quinary
rakam
digit, numeral
rakam
number, figure, numeral, digit
tek rakamlı
one digit
üç rakamlı numara
tern
Турецкий язык - Турецкий язык
Rakamı olan, içinde rakam bulunan
rakam
Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri
RAKAM
(Osmanlı Dönemi) Yazı ile işaret, sayıları gösteren işaret
RAKAM
(Osmanlı Dönemi) Yazı yazmak
rakam
Bu işaretlerle yazılmış sayı
rakam
Nicelik, miktar
rakamlı
Избранное