radioactive material used to produce nuclear weapons

listen to the pronunciation of radioactive material used to produce nuclear weapons
Английский Язык - Английский Язык
enriched plutonium
radioactive material used to produce nuclear weapons

  Расстановка переносов

  ra·di·o·ac·tive ma·te·ri·al used to pro·duce nu·cle·ar weapons

  Турецкое произношение

  reydiōäktîv mıtîriıl yuzd tı prıdus nukliır wepınz

  Произношение

  /ˌrādēōˈaktəv məˈtərēəl ˈyo͞ozd tə prəˈdo͞os ˈno͞oklēər ˈwepənz/ /ˌreɪdiːoʊˈæktɪv məˈtɪriːəl ˈjuːzd tə prəˈduːs ˈnuːkliːɜr ˈwɛpənz/

  Слово дня

  truckle
Избранное