röle

listen to the pronunciation of röle
Турецкий язык - Английский Язык
relay
tripping
relay contact
muster station
röle anahtarı
relay switch
röle istasyonu
relay station
röle mıknatısı
relay magnet
röle radarı
relay radar
röle yayı
relay spring
birincil röle
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) primary relay
termik röle
thermal relay
konum değiştirmek röle
(Bilgisayar) changeover
akortlu röle
tuned relay
ana röle; fizik asistanı; varış ihtimali; halkla ilişkiler
(Askeri) parent relay; physician assistant; probability of arrival; public affairs
ayarlı röle
tuned relay
diferansiyel röle
differential relay
elektronik röle
electronic relay
fotoelektrik röle
photoelectric relay
gazlı röle
gas-filled relay
geciktirici röle
time-delay relay
hep-hiç röle
all-or-nothing relay
ikincil röle
secondary relay
koaksiyal röle
coaxial relay
koruyucu röle
protective relay
kızgın telli röle
hot-wire relay
meteoroloji röle merkezleri
(Askeri) weather relay centres
müşterek seyyar röle merkezi
(Askeri) joint mobile relay center
nötr röle
neutral relay
otomatik röle
repeater
polarize röle
polarized relay
primer röle
(Elektrik, Elektronik) direct relay
radyo röle
radio relay
sekonder röle
secondary relay
sekonder röle
(Elektrik, Elektronik) indirect relay
telsiz röle bağlantısı
(Askeri) radio relay link
termik zaman geciktirmen röle
thermal time delay relay
teyp röle merkezi
(Askeri) tape relay centre
yardımcı röle
auxiliary relay
yedek röle
auxiliary relay
ısıl röle
thermo relay
ısıl röle
thermal relay
Турецкий язык - Турецкий язык
Değiştirgeç
Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, değiştirgeç, konvertisör
Bir lektrik devresindeki akımı, başka bir devreden geçen akımdaki değişiklikler aracılığıyla denetleyen aygıt
Bir cismin ya da bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan değiştirgeç
Bir elektrik devresindeki akımı,başka bir devreden geçen akımdaki değişiklikler aracılığıyla denetleyen aygıt
röle
Избранное