question closely

listen to the pronunciation of question closely
Английский Язык - Турецкий язык

Определение question closely в Английский Язык Турецкий язык словарь

examine
{f} incelemek

Bir kurbağayı, iç organlarını incelemek için kesip parçalara ayırdık. - We dissected a frog to examine its internal organs.

Önce bu deneyde kullanılan katalizörü incelemek istiyorum. - First, I'd like to examine the catalyst used in this experiment.

examine
{f} muayene etmek

Seni muayene etmek zorundayım. - I have to examine you.

examine
{f} yoklamak
examine
{f} sınav yapmak
examine
{f} dikkatle gözden geçirmek
examine
ayırtman
examine
{f} incelemek, tetkik etmek
examine
mümeyyiz
examine
mütalaa etmek
examine
müfettiş

Başvuru sahibi müfettişi olumlu olarak etkilemişti. - The applicant impressed the examiner favorably.

Müfettişler incelenmek için bir bardak ve bir çift çorap gönderdi. - The investigators sent a glass and a pair of socks to be examined.

examine
sınavdan geçirmek
examine
incele

Diş hekimleri dişlerinizi incelemek için röntgen çekerler. - Dentists take x-rays to examine your teeth.

Bilgi toplamak için aşağıdaki dergileri inceledik. - We examined the following magazines to collect the data.

examine
tekşirmek
examine
(fiil) denetlemek, sorguya çekmek, yoklamak, sınamak, eleştirmek, muayene etmek, sınav yapmak, incelemek, sorgulamak
examine
{f} sınamak
examine
{f} eleştirmek
examine
{f} denetlemek
Английский Язык - Английский Язык
examine
question closely

  Расстановка переносов

  ques·tion close·ly

  Турецкое произношение

  kwesçın klōsli

  Произношение

  /ˈkwesʧən ˈklōslē/ /ˈkwɛsʧən ˈkloʊsliː/

  Слово дня

  wildcatter
Избранное